ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ VIDEO ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ SITEMAP ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ Ελληνικά English
Κατασκευαστές
Κατηγορίες
Καταστήματα
Banner Αριστερό 1
Πληροφορίες
Όροι χρήσης
Λογαριασμοί
Πολιτική Ποιότητας
Ευκαιρίες καριέρας
Ερωτηματολόγιο Ικονοποίησης Πελατών
Οικονομικά στοιχεία
Banner Αριστερό 2
Πολιτική Ποιότητας
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ DENTAL

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από την Υπουργική Απόφαση 1348/04 και το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015, καθώς και στις απαιτήσεις που ορίζει η σχετική νομοθεσία που αφορά την Επιχείρηση και τις δραστηριότητές της. Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας αναφέρεται στο σύνολο των δραστηριοτήτων της Εταιρίας οι οποίες είναι:

 • Εμπορία Οδοντιατρικών Μηχανημάτων και Εξοπλισμού
 • Εμπορία Αναλώσιμων για Οδοντιατρικά Μηχανήματα και Εξοπλισμό
 • Παροχή Service και Ανταλλακτικών για τα παραπάνω Μηχανήματα και Εξοπλισμό

Το Σύστημα Ποιότητας έχει δομηθεί με κεντρικό άξονα τους Πελάτες, καθώς και τις ανάγκες και τις απαιτήσεις αυτών (εκφρασμένες ή και συναγόμενες). Ως εκ τούτου, το Σύστημα έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει τόσο τις απαιτήσεις του Πελάτη όσο και τις απαιτήσεις για τα παρεχόμενα Προϊόντα και Υπηρεσίες.

Βασικοί στόχοι του Συστήματος Ποιότητας είναι:

 • Η Ικανοποίηση, των συμφωνηθέντων με τους Πελάτες, απαιτήσεων, αναφορικά με την παράδοση (συνθήκες, χρόνος), το είδος και την ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών.
 • Η Συνεχής Βελτίωση των Διεργασιών Παροχής Υπηρεσίας, της συνολικής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας και της λειτουργίας της Εταιρίας γενικότερα.

Η επίτευξη των παραπάνω καθορίζεται μέσα από τις βασικές Διεργασίες του Συστήματος Ποιότητας, οι οποίες καθορίζουν ενέργειες όπως:

 • Η συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος, μέσα από τις ετήσιες Ανασκοπήσεις από την Διοίκηση, τις Εσωτερικές Επιθεωρήσεις κλπ.
 • Ο σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του Πελάτη.
 • Η συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των Προμηθευτών.
 • Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του Προσωπικού.
 • Η τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών.
 • Η εξασφάλιση των απαραίτητων Πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.
 • Η τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες Διορθώσεις / Διορθωτικές Ενέργειες και Προτάσεις Βελτίωσης, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Η τακτική παρακολούθηση των Στόχων και των Δεικτών Ποιότητας, οι οποίοι ανασκοπούνται μία φορά ετησίως τουλάχιστον.
 • Η τεκμηριωμένη και τακτική / ετήσια ανασκόπηση του Context της Επιχείρησης.
 • Η τεκμηριωμένη και τακτική / ετήσια ανασκόπηση του Σκοπού και του Πεδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της Επιχείρησης

Η συνολική εφαρμογή των Αρχών του Συστήματος Ποιότητας εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή ενημέρωση και επιμόρφωση του Προσωπικού σε όλα τα επίπεδα, με κύριο σκοπό την δημιουργία της σχετικής συνείδησης των σκοπών και της φιλοσοφίας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Επιχείρηση εφαρμόζει μια Πολιτική σύμφωνα με την οποία διασφαλίζει και βελτιώνει το Περιβάλλον Εργασίας με στόχο να είναι Ασφαλές και Υγιεινό για τους εργαζόμενους και τους Συνεργάτες / Επισκέπτες των εγκαταστάσεων.

Η Επιχείρηση εφαρμόζει μια Πολιτική σύμφωνα με την οποία διασφαλίζει ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων της δεν επηρεάζει αρνητικά το Περιβάλλον.

Ως εργοδότης ίσων ευκαιριών, η Εταιρεία έχει δεσμευθεί να συμπεριφέρεται σε όλο το προσωπικό δίκαια και υπεύθυνα. Ο κανόνας περί πολιτικής ίσων ευκαιριών αποτελεί κύριο μέρος της γενικής εταιρικής στρατηγικής της επιχείρησης. Οι υπάλληλοι δεν πρέπει να δέχονται διακρίσεις, είτε άμεσα είτε έμμεσα, που αφορούν το χρώμα του δέρματος, την καταγωγή τους εθνική ή πολιτισμική, το φύλο, την οικογενειακή κατάσταση, των υποχρεώσεων σε τρίτους ή παιδιά, την ανικανότητα, τις σεξουαλικές προτιμήσεις, τα θρησκευτικά ή πολιτικά πιστεύω τους.

Η ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ DENTAL εφαρμόζει μια πολιτική, η οποία απαγορεύει στους Εργαζόμενους της Εταιρίας (ή σε οποιονδήποτε ενεργεί για λογαριασμό της), να προσφέρει, να καταβάλλει, να ζητά, να δέχεται ή να λαμβάνει δωροδοκίες. Κατά τη συναλλαγή με εργαζομένους, πελάτες, προμηθευτές, αναδόχους, υπεργολάβους, ανταγωνιστές ή κρατικούς λειτουργούς ή άλλους υπαλλήλους, οι επιχειρηματικές δραστηριότητές μας ασκούνται με τη μέγιστη ηθική ακεραιότητα.

Σύγκρουση Συμφερόντων: κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στην Εταιρία, όλοι οι Εργαζόμενοι οφείλουν να θέτουν τα συμφέροντα της ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ DENTAL υπεράνω των προσωπικών τους συμφερόντων.

Η Διοίκηση έχει αναθέσει στον Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας, την Διαχείριση και την Εποπτεία της ομαλής λειτουργίας του Συστήματος Ποιότητας της Εταιρίας.

Για την Εταιρία

Banner Δεξί 1 [200xX]
Banner Δεξί 2
SSL Certificates
 

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή μας κατά την πλοήγησή μας στο διαδίκτυο. Σκοπός τους είναι να ειδοποιούν τον ιστότοπο που επισκέπτεται ο χρήστης, για την προηγούμενη δραστηριότητά του. Συνήθως περιγράφουν στοιχεία μας όπως όνομα χρήστη (user name) και συνθηματικό πρόσβασης (password) με σκοπό κατά την επίσκεψή μας στον ίδιο ιστότοπο αργότερα, να μας "θυμάται" και να μην χρειάζεται να κάνουμε login.
 

Διαβάστε περισσότερα ...

Είναι τα cookies που χρησιμοποιούνται από την ιστοσελίδα μας με σκοπό να βελτιώσουν την περιήγηση σας και να αποθηκεύσουν προσωρινά στο περιηγητή σας τις προτιμήσεις σας.

Η απενεργοποίηση τους, είναι πιθανό να προκαλέσει προβλήματα στη προβολή της ιστοσελίδας.

Μπορείτε να ρυθμίσετε τον περιηγητή σας να μπλοκάρει ή να σας προειδοποιεί για αυτά τα cookies, αλλά κάποια μέρη της ιστοσελίδας δεν θα δουλεύουν σωστά.